> > >

C3 Reforçaments poblacionals de C. asper, R. temporaria i A. obstetricans en estanys d'alta muntanya

Tipus: C | Estat: Pendent d'execució

Amb aquesta acció es vol consolidar la recuperació del tritó pirinenc, la granota roja i el tòtil a través de les translocacions d'exemplars autòctons. En els sectors on es retirin els salmònids (Acció C1) i el barb roig (Acció C2), si no hi haguèssin poblacions d'aquests amfibis en el mateix circ o vall, es realitzarán reforçaments poblacionals a partir de translocacions d'exemplars d'altres punts propers que presentin poblacions en bon estat i que seran seleccionades en l'acció A2.