> > >

Estany Closell

Es troba dins del SCI Alt Pallars. En aquest estany ja no s'hi practica la pesca donat que en el seu moment van fracasar els intents d'establir nuclis estables de salmònids, actualment hi ha una població de barb roig (Phoxinus sp.) espècie també introduïda.
 

Estany Closell