> > >

Tòtil

Tòtil
Alytes obstetricans Laurenti, 1768
Origen: Autòctona
Hàbitat: Semiaquàtica
Altres noms comuns: Gripau paridor

El tòtil és una espècie d'amfibi que trobem del nord oest d'Europa fins gran part de la Península Ibèrica amb l'excepció d'Andalusia.  És un gripau de mida petita (no sol excedir els 5 cm) que té un aspecte rabassut amb ulls prominents, pupil·la vertical i iris daurat. El color és canviant i va del gris al brunenc amb petites taques verdes, vermelloses i negres. La pell és granulosa amb petites verrugues sovint agrupades en dues fileres laterals. S'alimenta d'artròpodes en general (mosques, escarbats, aranyes...) mentre en fase larvària pot també alimentar-se de matèria vegetal, carronya i invertebrats aquàtics.

La introducció i proliferació de peixos als estanys d'alta muntanya, originàriament lliures de fauna íctica, continua sent la principal amenaça a la que estan sotmeses les poblacions que viuen al Pirineu.