> >

Espècies introduïdes als estanys

PEIXOS INVASORS, ESTANYS ALTERATS

La pesca als estanys: d'activitat tradicional a problema per a la conservació

A principi del segle XX, un 25% dels 520 estanys de la cara sud dels Pirineus tenien truites. Hi havien estat introduïdes (en alguns casos feia segles!) per la gent dels pobles propers amb finalitats d'autoconsum i comerç. Cap als anys 70, la pesca tradicional de truites als estanys es va anar perdent. Per altra banda, en aquella època les companyies hidroelèctriques van començar a introduir noves espècies de peixos en alguns estanys per compensar els danys que hi havien causat. Els peixos introduïts van ser varietats de piscifactoria d'origen europeu de la truita comuna, la truita irisada i la truita de rierol.

Actualment hi ha truites a més de la meitat dels estanys de la cara sud dels Pirineus. A més dels salmònids esmentats, a final dels segle XX es va introduir una nova espècie a molts estanys: el barb roig. Per la seva petita mida, es feia servir com a esquer viu per pescar truites, tot i ser una pràctica no permesa al vessant sud dels Pirineus. En pocs anys, aquest petit ciprínid s'ha estès per molts estanys i hi ha causat una forta alteració de la biodiversitat natural.