> > >

Estany de Subenuix

Es troba situat dins de la zona de protecció estricta del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el que significa que actualment la pesca no hi és permesa. En aquest estany hi ha una població de truita de rierol (Salvelinus fontinalis), una espècie exòtica originària d'Amèrica del Nord i introduïda a la zona l'any 1969. L'hàbitat d'interès comunitari que hi trobem és el de les aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades Littorelletalia uniflorae (HIC 3110).

Subenuix