> > >

Estany de Naorte

Situat dins del SCI Alt Pallars. En aquest estany ja no s'hi practica la pesca esportiva donat que en el seu moment van fracassar els intents d'establir nuclis estables de salmònids, actualment hi ha una població de barb roig (Phoxinus sp.) espècie també introduïda.

 

Naorte