Rana temporaria per Bernie

01 El projecte

LimnoPirineus és un projecte que promou accions de conservació i recuperació d'hàbitats i espècies de flora i fauna

R. temporaria per Bernie CC BY-SA 3.0 o GFDL via Wikimedia Commons

Estanys de Delluí per E. Chappuis

02 Àmbit d'actuació

Els sistemes aquàtics continentals són ambients poc freqüents altament amenaçats

Delluí per E. Chappuis CC BY-NC 4.0

C. hispaniolensis per Cisco

03 Espècies objectiu

Als sistemes aquàtics continentals hi trobem una fauna i flora molt sensible a les pertorbacions d'origen antròpic

C. hispaniolensis per Cisco CC BY-NC 4.0

Curs per a guies per LifeLimnopirineus

04 Divulgació

El projecte pretén divulgar el valor patrimonial dels espais naturals i l'impacte de les especies invasores

LIFE+LIMNOPIRINEUS CC BY-NC 4.0

LimnoPirineus al dia

'Quèquicom' parla del projecte LIMNOPIRINEUS

(7 febrer 2018)

Quèquicom del Canal 33 va emetre el passat 17 de gener el programa “Un viver de científics”, on ens van parlar de MónNatura...

'Quèquicom' parla del projecte LIMNOPIRINEUS
Mitjans

Recull de les aparicions del projecte Life LimnoPirineus a la premsa, la ràdio, la televisió i Internet.

Mitjans