Rana temporaria per Bernie

01 El projecte

LimnoPirineus és un projecte que promou accions de conservació i recuperació d'hàbitats i espècies de flora i fauna

R. temporaria per Bernie CC BY-SA 3.0 o GFDL via Wikimedia Commons

Estanys de Delluí per E. Chappuis

02 Àmbit d'actuació

Els sistemes aquàtics continentals són ambients poc freqüents altament amenaçats

Delluí per E. Chappuis CC BY-NC 4.0

C. hispaniolensis per Cisco

03 Espècies objectiu

Als sistemes aquàtics continentals hi trobem una fauna i flora molt sensible a les pertorbacions d'origen antròpic

C. hispaniolensis per Cisco CC BY-NC 4.0

Curs per a guies per LifeLimnopirineus

04 Divulgació

El projecte pretén divulgar el valor patrimonial dels espais naturals i l'impacte de les especies invasores

LIFE+LIMNOPIRINEUS CC BY-NC 4.0

LimnoPirineus al dia

Una passera de fusta protegeix les zones humides del camí d’ascens a la Pica d’Estats

(24 març 2017)

Llavorsí, 24 de març del 2017. Les molleres de Plans de Sotllo a la Vall Ferrera, dins del Parc Natural de l’...

Una passera de fusta protegeix les zones humides del camí d’ascens a la Pica d’Estats
Mitjans

Recull de les aparicions del projecte Life LimnoPirineus a la premsa, la ràdio, la televisió i Internet.

Mitjans