> >

Socis

El projecte està cofinançat pel programa europeu LIFE + que promou accions de conservació i recuperació d'hàbitats i espècies de flora i fauna als espais protegits de la Unió Europea, integrats a la xarxa Natura 2000.

Coordinador

Agencia Estatal  Consejo Superior de Investigaciones Científicas

L'Agència Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) és la més gran institució pública dedicada a la recerca a España i la tercera d'Europa. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) és un centre del CSIC que treballa de forma multidisciplinar en diverses línies de recerca en biologia marina, limnologia i ecologia. Un dels aspectes a destacar de la recerca que es duu a terme al CEAB és l'estudi de les espècies invasores, tant del seu paper en els ecosistemes receptors com dels mecanismes de gestió. El CEAB també treballa en col.laboració amb agències estatals o autonòmiques per millorar l'estat de conservació dels ecosistemes.

Els investigadors involucrats en el projecte LIFE LimnoPirineus formen part d'un grup de recerca del CEAB especialitzat en l'estudi i la conservació dels estanys d'alta muntanya. Aquest grup ha participat en nombrosos projectes utilitzant els estanys d'alta muntanya com a sensors de canvis ambientals i climàtics.

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Beneficiaris

Departament d'Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau, Conselh Generau d'Aran

El Conselh Generau d'Aran (ARAN) és la principal institució del gobern de la Vall d'Aran. El Conselh Generau és competent en les materies de protecció de la natura, muntanya i vies forestals, agricultura, ramaderia, pesca, caça i recursos forestals.

El Conselh Generau ha participat en diversos projectes LIFE i INTER-REG i disposa d'agents forestals i guardes de pesca amb experiència en el seguiment de poblacions de peixos, incloent el cavilat.

Conselh Generau d'Aran

Forestal Catalana, S.A.

Forestal Catalana és una empresa pública amb àmbit d'actuació a Catalunya.

Té per objectiu la prestació de serveis, assistència tècnica, conservació de la flora i fauna i gestió del medi natural. Entre altres capacitats, Forestal Catalana té experiència en produir i comercialitzar plantes i llavors destinades a la reforestació i restauració ambiental, també poden projectar, executar, conservar, explotar i restaurar edificis i infraestructures en espais naturals, treballs silvícolesi de reforestació i lluita contra l'erosió. L'àrea de gestió ambiental de Forestal Catalana és la responsable dels treballs de cria en captivitat d'espècies amenaçades i de recuperació d'espècies protegides.

Forestal Catalana, S.A.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Direcció General de medi Natural i Biodiversitat.

La Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat forma part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Aquesta direcció general és la unitat ambiental competent en la planificació i la gestió de la natura i els recursos naturals pel territori de Catalunya. En aquest projecte hi participaran dos serveis d'aquesta unitat i que formen part de la Subdirecció General de Biodiversitat: el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals i el Servei d'Espais Naturals Protegits.

Tant el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals com el Servei d'Espais Naturals Protegits, tenen experiència en projectes de conservació d'espècies amenaçades.

Generalitat de Catalunya
Parc Natural de l'Alt Pirineu
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic S.L.

Sorelló és una empresa relativament jove especialitzada en la prestació de serveis de consultoria tècnico-científica per a la gestió i conservació d'espècies i ecosistemes aquàtics continentals.

Sorelló ha assumit nombrosos projectes d'estudi i seguiment d'espècies autòctones i amenaçades, d'espècies exòtiques invasores, d'hàbitats fluvials, lacustres o palustres, de la qualitat de l'aigua i estat ecològic, de connectivitat fluvial etc. En el camp de la gestió d'espècies exòtiques, Sorelló ha dissenyat i executat projectes pilot d'eliminació o control intensiu de fauna íctica. També realitza activitats d'educació ambiental i sensibilització ambiental.

Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic S.L.

Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona es troba posicionada com una de les 200 millors universitats del mon. El Departament de Biologia Vegetal està involucrat en projectes de recerca sobre fisiologia vegetal, ciència de la vegetació, biologia vegetal poblacional i de conservació botànica entre altres.

Els investigadors involucrats en el projecte LIFE LimnoPirineus formen part d'un grup de recerca amb una llarga experiència en flora i vegetació d'alta muntanya, cartografia de la vegetació i restauració, que son la base de la seva participació.

Universitat de Barcelona

Co-finançador

Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida és una institució de l'estat espanyol que forma part de l'administració local i està dotada de certes competències administratives per al govern i administració de la província de Lleida.

Diputació de Lleida