> > >

Estany de la Cabana

Es troba dins del SCI Aigüestortes. Hi trobem l'hàbitat d'interès comunitari de les aigües estagnants oligotròfiques molt poc mineralitzades Littorelletalia uniflorae (HIC 3110).

Estany Cabana