> > >

Estanys de Dellui

Es troben situats al SCI Aigüestortes dins la zona de protecció estricta del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el que implica que la pesca no hi està permesa. A l'estany més gran hi trobem poblacions de truita comuna (Salmo trutta) que, si bé és un salmònid autòcton del Pirineu perque el trobem de manera natural als seus rius, als estanys és una espècie que hi ha estat introduïda i per tant  se la considera una espècie al·lòctona. La seva presència als estanys s'atribueix a les introduccions que des de temps històrics s'han anat realitzant de la ma de l'home. Les barreres orogràfiques, com ara salts d'aigua infranquejables o trams fluvials infiltrats en tarteres impedeixen la colonització natural dels estanys per part de la fauna íctica.

Estanys Dellui