> > >

Granota roja

Granota roja
Rana temporaria Linnaeus, 1758 (Ranidae)
Origen: Autòctona
Hàbitat: Semiaquàtica
Altres noms comuns:

La granota roja és un amfibi de la família dels rànids que trobem a la major part d'Europa, des dels Pirineus fins els Urals i l'oest de Sibèria. A Catalunya té l'extrem meridional de la seva àrea de distribució.
És una granota de color canviant amb tonalitats que van del verd oliva al roig-brunenc. Té la taca timpànica fosca i dos plecs glandulars longitudinals a l'esquena. La llargada del cos dels adults és de entre 6-9 cm.
Els capgrossos de granota roja son principalment herbívors alimentant-se d'algues, detritus, plantes i alguns petits invertebrats però esdevenen plenament carnívors en progressar el seu desenvolupament fins a arribar a adults.

La introducció i proliferació de peixos als estanys d'alta muntanya, originàriament lliures de fauna íctica, continua sent la principal amenaça a la que estan sotmeses les poblacions que viuen al Pirineu.