> > >

V Congres Nacional sobre Espècies Exòtiques Invasores, EEI 2017

(18 octubre 2017)

EEI2017-Girona

El congres, en el que LIMNOPIRINEUS ha participat com a entitat coorganitzadora al costat del Grupo Especialista en Invasiones Biologicas, l'equip del projecte LIFE POTAMOFAUNA i el Consorci del Ter, ha ofert un espai obert per l'intercanvi d'experiencies i coneixements i una oportunitat per la formació de sinergies positives entre totes aquelles institucions i entitats implicades en la gestió d'espècies exòtiques invasores.

El congres ha tingut una bona acollida en la seva 5na edició i una prova és l'elevat grau de participació amb 32 comunicacions orals i 43 pósters. Enllaç llibre resums.

Els participans, investigadors, representants d'organitzacions científiques i conservacionistes, profesionals, tècnics i gestors de l'administració de l'àrea de medi ambient, han elaborat de manera consensuada una serie de conclusions que podeu veure també en aquest enllaç.