> > >

Publiquem 3 pòsters sobre la flora i fauna dels rius, les molleres i els estanys del Parc Natural de l'Alt Pirineu

(8 febrer 2019)

Amb l’objectiu de divulgar quins son els valors naturals dels ambients aquàtics del Parc Natural de l’Alt Pirineu ben conservats  i conscienciar a la població de la necessitat de protegir-los i restaurar aquells que l’acció humana els ha pertorbat, en el marc del Projecte LIFE Limnopirineus, s’han editat 3 pòsters que mostren el conjunt d’espècies autòctones més característiques del curs alt d’un riu, d’una mollera i d’un estany d’alta muntanya del parc. Les imatges han estat creades per l’il·lustrador i naturalista Toni Llobet amb la tècnica del fotomuntatge a partir d’una fotografia del curs alt del riu Noguera Pallaresa, una altra de la mollera del Pla de Sotllo i, finalment, una panoràmica de l’estany de Naorte.

 

Els sistemes aquàtics continentals són ambients poc freqüents que ocupen només un 2% de la superfície de la Terra, compten amb fauna i flora molt específica i sensible i es troben, en general, altament amenaçats. Als Pirineus, aquests ecosistemes humits se solen considerar paratges molt naturals. Però, encara que es trobin en paisatges poc pertorbats, la mà de l'home com a agent modificador no hi ha estat absent.

 

Les principals amenaces que afronten aquests ambients als Pirineus són la  introducció i proliferació d'espècies no autòctones, sobretot peixos introduïts a estanys d'alta muntanya, ambients on originàriament no hi havia cap espècie de peix, així com les modificacions ocasionades per obres hidràuliques i en certs casos l’excés de freqüentació de ramats i persones al voltant de fonts naturals i molleres. LimnoPirineus és un projecte LIFE+ Natura destinat a la millora de l’estat de conservació d’espècies i hàbitats aquàtics d'interès europeu de l’alta muntanya dels Pirineus, en el marc del qual s’han dut a terme diferents accions dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Entre altres, s’ha eliminat el peix invasor barb roig (Phoxinus sp. ) dels estanys de Closell i Rovinets i una reducció significativa de la seva població a l’estany de Naorte, el que ha permès la reducció del fenomen de terbolesa de l’aigua i el retorn en aquests estanys dels amfibis amenaçats. També s’ha instal·lat un sistema de passeres i uns panells informatius a la mollera del Pla de Sotllo per tal d’incentivar el pas dels excursionistes per aquestes i evitar, així, el trepig i degradació de la mollera.

 

Tothom que hi estigui interessat pot recollir els pòsters gratuïtament a la seu del Parc a Llavorsí i a la Casa dels Parcs dels Pirineus a la Seu d’Urgell.