> > >

C4 Protecció i millora de la qualitat de molleres i de fonts carbonatades (HICs 7110*, 4020*, 7220* i 7230)

Tipus: C | Estat: Pendent d'execució

Amb aquesta acció s'executaràn les obres i instal·lacions planificades a l'acció A4 que inclouen la construcció d'estructures de protecció i millora a diferents molleres i fonts carbonatades.