> > >

Molleres de Molières

Situades a la Vall de Barrabés, a la capçalera del riu Noguera Ribagorçana i dins el SCI Aigüestortes. Hi trobem presència dels hàbitats d'interès comunitari i prioritaris relacionats amb les landes humides sota clima atlàntic temperat amb Erica ciliaris i E. tetralix (HIC 4020*) i amb les torberes altes actives (HIC 7110*).

Vall de Molleres