> > >

Fonts de Montsent de Pallars

Es troben situades a la Vall Fosca, en el vessant oest del Pic de Montsent de Pallars i dins del SCI Aigüestortes. Hi trobem l'hàbitat d'interès comunitari i prioritari relacionat amb les fonts d'aigües carbonatades o deus petrificants amb formació de tuf Cratoneurion (HIC 7220*).

Fonts Montsent de Pallars