> > >

Fonts de les Estanyeres de Son

Es troben situades a la Vall d'Àneu, dins del SCI Aigüestortes. Hi trobem l'hàbitat d'interès comunitari relacionat amb les fonts d'aigües carbonatades o deus petrificants amb formació de tuf Cratoneurion (HIC 7220*) i el de les torberes baixes alcalines (HIC 7230).

Estanyeres