> > >

A1 Redacció de protocols d’eliminació i control de peixos en estanys i rius d’alta muntanya

Tipus: A | Estat: En execució

Es redactaran protocols per l'eliminació i/o el control de peixos en estanys d'alta muntanya així com un protocol de seguiment de les poblacions de peixos al·lòctons.