> > >

Sortida a la bassa de Sanavastre amb l’escola d’Alp ‘Bac de Cerdanya'

(3 octubre 2016)

Aquest any la sortida l'hem realitzat a la bassa de Sanavastre, molt accessible desde l'escola i un bon exemple dels efectes de pertorbacions antròpiques, com la introducció d'espècies o l'abocament de residus, sobre l'ecosistema en conjunt.

La bassa de Sanavastre, situada al sud-oest del nucli de Sanavastre del municipi de Das a la Cerdanya, te el seu origen en una antiga extracció de lignit a cel obert abandonada als anys 80. La bassa ja es troba totalment naturalitzada i te un elevat interès floristic i faunistic. El seu elevat interès rau en la presència d’un extens herbassar submergit de Myriophyllum. La vegetació helofítica és poc extensa, formada per claps de canyís i boga. La vegetació forestal de ribera s'està desenvolupant progressivament i hi dominen els salzes, sargues, pollancres i verns. Pel que fa a la fauna, la bassa te un gran interès per als amfibis, però la introducció de carpes els ha afectat seriosament.