> > >

Milà reuneix a 62 Life dedicats a les espècies exòtiques invasores

(11 desembre 2017)

Els passats 29 i 30 de novembre va tenir lloc a Milà la LIFE platform meeting on invasive alien species, organitzada pel LIFE Integrated Project GESTIRE 2020. Una trobada de més de 60 projectes LIFE dedicats a les espècies exòtiques invasores en 17 països europeus per parlar dels seus objectius d’estudi.

Es van compartir experiències i estudis sobre les IAS (Invasive Alien Species) i el seu impacte en el medi. També es va aprofitar l’ocasió per avaluar els desafiaments que aquest fenomen provoca, buscar solucions de futur, optimitzar els projectes LIFE que tracten aquest problema i millorar la implementació de la regulació europea sobre espècies exòtiques invasores.

A la trobada hi van assistir els representants d’una bona part dels projectes LIFE que es dediquen a pal·liar els efectes negatius de les espècies exòtiques invasores, aportant cadascú una petita descripció dels seus projectes, així com informació de les espècies objectiu, activitats rellevants, costos, sostenibilitat dels resultats, lliçons apreses, recomanacions, etc.

En aquest sentit, els projectes LIFE són un instrument molt important pel desenvolupament i posterior implementació de les polítiques i legislacions europees sobre el tema. Els resultats d’aquesta reunió es varen publicar en aquesta guia.

En Marc Ventura (CEAB-CSIC) hi va participar com a coordinador del projecte LIFE+ LIMNOPIRINEUS presentant les accions encaminades a aconseguir un dels objectius del projecte, retornar vuit estanys d’alta muntanya al seu estat natural sense peixos. En aquests estanys d'alta muntanya els peixos son espècies que hi han estat introduïdes per l'acció de l'home. Les truites s'hi van introduir per el seu interès per la pesca, i el barb roig, en canvi, és una espècie invasora que hi va ser introduïda de manera accidental en ser utilitzada com a esquer per pescar. Tant les truites com el barb roig tenen efectes negatius en l’estat de conservació dels estanys en el seu conjunt i molt en particular sobre algunes espècies com els amfibis, larves d’insectes i crustacis.

El projecte encarregat d’organitzar la trobada, el LIFE Integrated Project GESTIRE 2020, forma part dels LIFE Integrated Projects, que tenen com a objectiu implementar la legislació i els objectius mediambientals a una escala més àmplia i ajudar a augmentar l’impacte del programa LIFE. Ofereixen fons per a plans, programes i estratègies desenvolupades a nivell regional, multiregional o nacional.

Aquesta legislació i aquests objectius mediambientals estan inclosos en la nova Regulació Europea sobre espècies exòtiques invasores, que va entrar en vigor el gener del 2015, i que té com a objectius abordar el problema de les espècies exòtiques invasores d’una manera integrada a fi de protegir la biodiversitat nativa i els serveis ecosistèmics, així com minimitzar i mitigar els efectes sobre la salut humana o els impactes econòmics que aquestes espècies puguin tenir. La reglamentació es basa en tres tipus d’intervencions: prevenció, detecció precoç i ràpida eradicació, i gestió.

La contribució del programa LIFE ha estat fonamental en aquest context, gràcies a una sèrie de projectes que inclouen accions innovadores i millors pràctiques, juntament amb estudis destinats a donar suport a la implementació de la regulació de les EEI, com per exemple en relació a l’avaluació dels riscos per a informar de l’evolució de la llista d’espècies d’interès per a la Unió Europea.