> > >

Luronium

Luronium
Luronium natans
Origen: Autòctona
Hàbitat: Aquàtica
Altres noms comuns:

El Luronium és una planta aquàtica que viu en basses i estanys a l'oest i centre d'Europa.  A la Península Ibérica només en trobem en 5 petites àrees on hi forma nuclis aïllats. Presenta fulles caulinars flotans o aèries, de < 4 cm de llarg, fulles submergides linears i flors de 3 pètals blancs amb una taca groga a la base.

Aquest petit macròfit viu en hàbitats molt sensibles i presenta poblacions escases i fluctuants. La seva distribució és molt fragmentada sense possibilitat d'intercanvi entre poblacions és per això que al Pirineu està classificada com a espècie amenaçada.