> > >

Truita comuna

Truita comuna
Salmo trutta (Linnaeus, 1758)
Origen: Al·lòctona
Hàbitat: Aquàtica
Altres noms comuns:

A banda de la truita comuna autòctona dels rius de muntanya, als estanys també s’han introduït varietats centreeuropees de truita de riu perquè ja estaven adaptades a reproduir-se en piscifactories.