> > >

C6 Restauració hidrològica de les molleres de Trescuro (HICs 3110, 91D0*, 7110*, 7230 i 7140)

Tipus: C | Estat: Pendent d'execució

S'executaran les obres planificades a l'acció A6 que consistiran en asegurar un cabal mínim de circulació d'aigua per aturar el deteriorament de les molleres i afavorir la seva recuperació.