> > >

Molleres de Trescuro

Es troben juntament amb els estanys de Trescuro a la part inferior de la capçalera de la Vall de Peguera dins del SCI Aigüestortes. Hi trobem diversos hàbitats d'especial interès relacionats amb els sistemes aquàtics d'aigües estagnants oligotròfiques molt poc mineralitzades Littorelletalia uniflorae (HIC 3110), els boscos torbosos (HIC 91D0*), les torberes altes actives (HIC 7110*), les torberes baixes alcalines (HIC 7230) i les torberes de transició (HIC 7140).

 

Trescuro