> > >

Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic S.L.

CAT

Sorelló és una empresa relativament jove especialitzada en la prestació de serveis de consultoria tècnico-científica per a la gestió i conservació d'espècies i ecosistemes aquàtics continentals.

Sorelló ha assumit nombrosos projectes d'estudi i seguiment d'espècies autòctones i amenaçades, d'espècies exòtiques invasores, d'hàbitats fluvials, lacustres o palustres, de la qualitat de l'aigua i estat ecològic, de connectivitat fluvial etc. En el camp de la gestió d'espècies exòtiques, Sorelló ha dissenyat i executat projectes pilot d'eliminació o control intensiu de fauna íctica. També realitza activitats d'educació ambiental i sensibilització ambiental.

Logotip: 
Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic S.L.
Pes als llistats: 
5
Nom: 

Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic S.L.

Categoria socis: