> > >

C5 Recuperació de les molleres de la Font Grossa (HICs 7110* i 7140)

Tipus: C | Estat: Pendent d'execució

Seguint el protocol dictat per l'acció A5 es durà a terme una regeneració progressiva des del marge de la zona antigament inundada cap a l'espai que va quedar descobert despres d'eliminar l'antiga presa.