> > >

A5 Redacció d'un protocol de restauració de les molleres de Font Grossa (HICs 7110* i 7140)

Tipus: A | Estat: En execució
  • Cartografia detallada dels HICs a E. 1:5000
  • Topografia detallada
  • Seguiment del nivell freàtic
  • Inventaris de plantes vasculars i molses
  • Recol·leció de llavors i plançons