> > >

Ratpenat de ferradura petit

Rhinolophus hipposidereos Bechstein, 1800 (Rhinolophidae)
Origen: Autòctona
Hàbitat: Terrestre
Altres noms comuns:

El ratpenat de ferradura petit es distribueix des de l'Europa occidental fins a Àsia Central i des d'Europa Central fins a l'Àfrica del nord. És el més petit dels ratpenats de ferradura (35-45 mm), té el pelatge dorsal de color marró grisós i el ventral gris o blanc grisós. Les orelles i el patagi són de color gris clar. S'alimenta principalment de dípters.

Com totes les espècies de quiròpters les amenaces que afecten les seves poblacions son principalment la destrucció d'hàbitat i la utilització indiscriminada de pesticides agrícoles i forestals.