> > >

Orellut alpí

Plecotus macrobullaris Kuzjakin, (1965)
Origen: Autòctona
Hàbitat: Terrestre
Altres noms comuns:

L'orellut alpí es troba als Pirineus, els Alps des de França fins Eslovènia, els Alps  Dinàrics, Grècia incloent Creta, i des del Caucas fins el sud de l'Iran i el sud-est de Síria. És una espècie d'orellut petit (45-48 mm) que ha estat reconeguda recentment (2003) i és encara poc coneguda, tenen unes orelles grosses i desenvolupades, viuen a partir dels 1.800 metres i suporten temperatures fredes tot l’any.

Com totes les espècies de quiròpters les amenaces que afecten les seves poblacions son principalment la destrucció d'hàbitat i la utilització indiscriminada de pesticides agrícoles i forestals.