> > >

Cavilat

cavilat
Cottus hispaniolensis Bacescu and Bacescu-Mester, 1964 (Cottidae)
Origen: Autòctona
Hàbitat: Aquàtica
Altres noms comuns:

El cavilat és un peix d'aigua dolça que pertany a la familia dels còtids i que es troba críticament amenaçat. És una espècie endèmica de la conca meridional del riu Garona, situat a la part central dels Pirineus.

Aquest petit còtid (10-15 cm de longitud) d'hàbits nocturs, viu a les capçaleres de rierols amb substrat rocos i aigües clares i fredes on s'alimenta principalment d'insectes i crustacis bentònics.

El cavilat és una espècie que es troba en perill d'extinció tan per la mida reduïda de les seves poblacions com pel confinament d'aquestes a una àrea de distribució també reduïda (menys de 2.000 km2).