> > >

Estany del Cap de Port de Peguera

Es troba situat al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el que significa que actualment la pesca no hi és permesa. En aquest estany hi ha una població de truita comuna (Salmo trutta), una espècie introduïda. L'hàbitat d'interès comunitari que hi trobem és el de les aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades Littorelletalia uniflorae (HIC 3110).

Cap del Port de Peguera
Estany del Cap de Port de Peguera
Latitude: 42° 32' 1.014" N
Longitude: 1° 1' 36.349" E