> > >

Alliberament de 75 exemplars de cavilat al riu Garona

(4 desembre 2015)

Avui s’han alliberat al riu Garona 75 exemplars de cavilat, nascuts al Centre de conservació Camadoca, on es realitza la cria en captivitat d’aquest peix des del 2006.

Els alumnes de l’Escola Zer Casteth Leon d’Es Bòrdes han participat en l’alliberament dels peixos.

Es tracta d’una de les accions de millora de les poblacions d’aquest peix, previstes en el marc del projecte LIFE+ LIMNOPIRINEUS.

S’ha comptat amb la presència del conselhèr d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural d’Aran, Jose E. Arró, el conselhèr de Territori d’Aran, Jose A. Boya, l’alcalde d’Es Bòrdes, Frances Medan i responsables de Sorelló Estudis al Medi Aquàtic, socis del projecte LIFE LimnoPirineus, així com dels responsables ADEFFA, que gestiona el Centre Camadoca. A més, els alumnes de l’Escola Zer Casteth Leon d’Es Bòrdes han participat en l’alliberament dels peixos.

Els exemplars han estat alliberats a un tram del riu Garona, en la zona d’actuació del projecte LIMNOPIRINEUS, per reforçar les poblacions romanents.